contact met ouders

Aanmelding

De start van uw kind op SBO de Tender begint met het aanmeldingsgesprek met de directeur. Wij vertellen u dan waar de school voor staat, waar de school mee bezig is, hoe er wordt gewerkt op school.  Ook krijgt u altijd een rondleiding door de hele school. Tijdens dit gesprek kunt u vertellen wat de talenten van uw kind zijn en wat uw kind nodig heeft.

Contact

Elke groep heeft een app voor Klasbord. Hierop worden 1 keer per week foto's en filmpjes geplaatst van de dagelijkse activiteiten in de groep. Mededelingen, speciale activiteiten, nieuws en berichten vanuit de klas of vanuit de directie worden op Basisonline geplaatst. 

Startgesprek

Aan het begin van het schooljaar vindt er een startgesprek plaats samen met u kind. Tijdens dit gesprek vertelt de leerling wat hij/zij heeft geleerd en heeft gedaan. Daarnaast vertelt het kind wat hij/zij zelf de komende periode wil leren en wil doen en wat hij/zij daarvoor nodig heeft van de leerkracht en van de ouders.

Oudergesprekken

twee keer per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een OPP (ontwikkelingsperspectief) bespreking. In oktober/november is dit gesprek vooral gericht op het sociaal-emotionele vlak en in juni/juli vooral op het didactische vlak

Schoolverlaters

In de maand oktober/ november wordt een speciale avond belegd om de ouders te informeren omtrent alle acties die de komende maanden plaatsvinden om voor de schoolverlaters te komen tot een afgewogen advies omtrent het voortgezet onderwijs.

Ouderbetrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school

Wat verstaan we onder ouderbetrokkenheid:
Onder ouderbetrokkenheid verstaan we het samenkomen van de belangen van ouders en leraar, waarbij de ouder de ervaringsdeskundige is en de leraar de onderwijsprofessional.

Ouderbetrokkenheid betekent dat u meeleeft met het wel en wee van uw kind, dat u uw kind aanmoedigt en dat uw zowel hoge als redelijke verwachtingen heeft van de prestaties van uw kind.
Dat kan op de volgende manieren:

  • U helpt uw kind naar school en praat positief met uw kind over school
    Dit is de belangrijkste factor bij 'ouderbetrokkenheid'.
  • U wisselt met school belangrijke informatie uit over hoe uw kind de school ervaart, over opvoeding en belangrijke zaken thuis.
  • U helpt uw kind met schoolse zaken, wij vragen u zich actief te bemoeien met het schoolleven van uw kind.

Want u bent een onmisbare schakel in de relatie tussen school en uw kind. We hebben elkaar gedurende de hele schoolcarriëre van uw kind nodig. 

Uw positieve betrokkenheid doet er werkelijk toe. Het is erg goed voor:

  • de schoolprestaties
  • het sociale gedrag
  • het doorzettingsvermogen
  • de motivatie
  • de houding van uw kind ten opzichte van leraren.

Regelmatig contact tussen u en de leraar bevordert de samenwerking en zorgt voor een goede afstemming tussen de opvoeding thuis en op school. Daar vaart uw kind wel bij.
We vinden het daarom erg belangrijk dat ook u, als ouder, zich welkom voelt op onze school. Komt u gerust binnen lopen, of kom op school helpen. Wij zien u graag!